MATEMATIKKEN

Indhold i Matematikken formelsamling

Matematikken gennemgår den grundlæggende matematik i oversigtsform
Matematikken.com - velkommen og indholdsfortegnelse

Det første opslag indeholder standardsymboler, koloform og indholdsfortegnelsen.

Matematikken.com - talsystemet

Dette opslag er indledningen til tal, mængder og algebra, dvs. om talsystemet.

Mængder, intervaller, potenser og brøker

Mængder, intervaller, potenser og brøker

Ligninger, uligheder, procentregning, indekstal

Ligninger, uligheder, procentregning og indekstal

Matematikken.com - basis geometri

Kapitlet med basis geometri indledes med de basale geometri formler

Rumfang og overflade, basis trigonometri, perspektiv

Derefter følger formlerne for rumfang og overflade samt basis trigonometri

Matematikken.com - funktioner, den lineære funktion

Kapitlet med basis funktioner indledes med den lineære funktion

Den lineære funktion og andengradspolynomiet

Derefter fortsættes med uddybning af den lineære funktion og andengradsfunktionen

Eksponentialfunktionen, potensfunktionen, logaritmefunktionen

Eksponentialfunktionen, potensfunktionen og logaritmefunktionen

Rentesregning, annuitetsregning, plynomier, modellering

Kapitlet afsluttes med rente- og annuitetsregning samt polynomier og modellering

Matematikken.com - statistisk data præsentation
Statistik - diskrete data og grupperede data
Matematikken.com - Differentialregning
Regneregler, forudsætninger for differentialregning og integralregning
Matematikken.com - Funktionsanalyse overblik
Funktionsanalyse, asymptoter, kontinuitet og priselasticitet
Optimering i to variable og optimering uden begrænsninger
Matematikken.com - Vektorer
Matematikken.com - vektorer og vektorfunktioner
Matematikken.com - Analytisk geometri og Keglesnit
Matematikken.com - Omdrejningslegeme og trigonometriske funktioner
Matematikken.com - differentialligninger af 1. orden
Vækstfunktioner, komplekse tal og differentialligninger af 2. orden
Matematikken.com - Matricer
Matematikken.com- Sandsynlighedsregning
Matematikken.com - Fordelinger og fordelingsoversigt
Matematikken.com - Analytisk statistik
Matematikken.com - Hypotesetest og regression